Tarieven

1e consult € 75,00
Vervolgconsult:
15 minuten € 25,00

30 minuten € 40,00
45 minuten € 60,00

Consult uitgevoerd door Maarten Vaneker onder supervisie Anny Vaneker zijn € 40 euro ongeacht de tijdsduur. Guasha 15 minuten € 25,00.

Afhankelijk van behandeltijd/ behandelsoort is het tarief van het vervolgconsult tussen 25 en 60 euro.
Vergoeding van het consult vindt geheel of gedeeltelijk plaats vanuit het aanvullende pakket van uw zorgverzekering.
Een verwijzing van de arts is niet nodig.
De rekening ontvangt u digitaal na het consult. Indienen bij de zorgverzekeraar kan digitaal met app of via website va de zorgverzekeraar.
Het eigen risico van € 385,00 is alleen voor de basisverzekering. Vergoeding vindt plaats vanuit de aanvullende verzekering en daarop is het eigen risico niet van toepassing.
Voor minima is overleg omtrent tarief mogelijk indien er aanwijzingen zijn dat behandeling zeer zinvol is.
Anny Vaneker-Booijink is lid van de Nederlandse Vereniging van Acupunctuur (NVA) en is geregistreerd in het BIG register.
Voor een overzicht van de vergoedingen: www.acupunctuur.nl (vergoedingen)
Praktijk Vaneker is aangesloten bij Nederlandse Vereniging Acpunctuur ( de NVA beroepsvereniging )

 

Tarieven